Home » Image Detail View

Horovel - Armenian Folksong Komitas

Հոռովել

Կոմիտաս Վարդապետ

Հո, հոռովել, հո, հո, հո, հոռովել,
Լուսը բացուեց, բարին բացուեց,
Հո, եզօ ջան, հոռովել, հո, եզօ ջան,
Քաշիր, քաշիր, ուսիդ մատաղ,հո
Հորի—լորի, լորօ, հորի—լորի, հոռովել հո, հոռովել հո։
Վար—վար արա, ակօս արա, եզօ ջան, ախպեր ջան։
Հո, հոռովել, հորի—լորի, լորօ, լորի հոռովել։
Հորի—լորի, լորօ, լորի ջան։

 

Share :
1485